Styret i IL. Morild 2015.

                                             
                                                    MORILDS NY STYRE 2016:

KOMMER TILBAKE MED OVERSIKT OVER HVILKEN HOVEDANSVAR
STYREMEDLEMMENE FÅR I STYRET.


TRINE KNUDSEN LEDER I KLUBBEN 
LASSE KRISTOFFERSEN STYREMEDLEM
THOMAS
INGEBRIGTSEN
STYREMEDLEM
STIAN FRIVÅG                STYREMEDLEM             
        ANNE SØRDAL STYREMEDLEM
BARRY OLSEN STYREMEDLEM
ODDNY BYE LARSEN STYREMEDLEM
LASSE BERGLUND STYREMEDLEM
LENA OLSEN WAREM 1. VARA TIL STYRET
FAY MAUNO 2. VARA TIL STYRET

Bilder