Driftsstyrer av Morildhallen.


ODD LILLEJORD

--- Tilsyn og vedlikehold hallen


Mobil  48 01 77 86

E-post: lillejordo@gmail.com                                          Lasse Berglund

--- Ansvar timebestilling
--- tilsyn

Mobil  48 33 84 30
 
E-post: lasse.berglund@vkbb.no

Lasse Kristoffersen

--- Styrets representant.
--- Tilsyn
Mobil  99 23 15 07

E-post: lassekristoffersen@hotmail.com 

Morildhallen består av:
Kunstgressbane 58 x 38 meter som er merket for 7er-fotball + 2 stk. 7er-mål. Hallen kan deles i 2 og er merket for 
5er-fotball + 4 str. 5er-mål.   Morildhallen eies av IL. Morild og drives av driftstyret.

Åpningstider:

kl. 0800 - 1600:
   Disponeres av kommunens skoler og barnehager.
                               ( Det åpnes også for andre leietakere i samråd med skolen)
Kl. 1600 - 2300:   Disponeres av IL. Morild i h.h.t. bruksplan.

Bruksplanen for Morildhallen settes opp av driftsstyret.

Søknad om leie:

Tildeling av timer for Morilds lag blir gjort 2 ganger i året - januar og september, hvor lagene legger frem sine ønsker på brukermøtene. ( NB! Timene til lagene som blir tildelt i januar blir også overført til treningstimer på Kunstgressbanen når trening starter ute på våren. Fordel med dette er at blir det kollisjon med kamper på banen, har lagene samme trenings-
tid inne i Morildhallen.

Leie fra andre lag, foreninger, grupper og bedrifter og ekstraleie behandles fortløpende.
Søkere tar direkte kontakt og undersøker om det er ledig på det aktuelle ønsket tidspunkt til:

                                 Lasse Berglund   -    mobil  48 01 77 86
                                                         

Oppsigelse av tilmålt treningstid må skje skriftlig med 14 dagers varsel. Ikke oppsakte leieavtale belastes leietaker i h.h.t. leieplan.

Lyset i hallen:
Slåes på/av med fjernkontrollen ved inngang hovedporten.

Ventilasjon:
Regulere seg selv.

Brann:
Det finnes 5 dører i hallen som skal brukes til nødutganger + hovedporten i front.


Bilder