ROLIG ÅRSMØTE I IL. MORILD.

Søndag avholdte Morild sitt årlige årsmøte.
Klubben hadde en meget sportslig sesong 2016 og fikk 2
lag som ble kretsmestere - A-laget (4. div.) og G16 (7er).
Hadde et bedre økonomisk resultat enn i 2015, med et lite
overskudd.
Nu overtar Stian Reinholdtsen som leder i il. Morild.
Klikk vis for mer ----

De minste medlemmene i klubben (6-12 år) har deltatt i organisert trening
i ukedagene og spilt helgeturneringer på forskjellige steder i Vesterålen og
Lofoten.
G15/16 og G13/14 har deltatt i seriespill og diverse turneringer.

Lag fra 12 år og nedover er det stor aktivitet. Det jobbes godt på alders-
bestemte lag , men IL. Morild har fremdeles en stor utfordring når det
gjelder å få kvalifiserte trenere til disse lagene.
Her har klubben en jobb å gjøre.
Det jobbes med jentefotball. Et samarbeidsprosjekt gir ny giv på jentesiden.

Klubben har tidligere slitt med å gi juniorspillerne et godt tilbud. Morild har
ikke hatt nok spillere til å stille juniorlag og spranget fra Gutte direkte opp
i A-laget har kanskje for mange vært for stort. Derfor har Morild mistet
mange talenter som heller valgte å slutte med fotballen.
Dette har sportslig ledelse og A-lagstrenerne tatt tak i - Morild stiller et
Morild 2 i 5.divisjon i år.

Innkommende sak til årsmøte:
Medlemskontigenten i Morild er kr. 100,- og ble ikke forandret.
Men treningsavgiften ble for barn og ungdom øket med kr. 200,-.
Spillere 6-12 år Kr. 600,- / G13/14 år og G15/16 år kr. 700,-.
Treningsavgiften for A-laget uendret.

Det nye styret i IL. Morild:
5 styremedlemmer fra 2016 tok ikke gjenvalg.

                                            
       Stian Reinholdtsen (Ny)              Stian Frivåg
                   Leder                                   Nestleder

                     Disse 2 deler lederjobben i Morild.

       Resten av det nye styret:

       Styremedlem: Lena O. Warem  
       Styremedlem: Jan Roger Knudsen  (Ny)
       Styremedlem: Anne Sørdal
       Styremedlem: Ken Terje Larsen (Ny)
       Styremedlem: Oddny Bye Larsen
       Styremedlem: Heidi Halvorsen (Ny)

       Vara: Fay Mauno
       Vara: Erling Berg (Ny)
       

                 

  

Bilder